Nhà ga mới hứa hẹn nâng công suất Cảng đạt 4 triệu khách một năm.

Nhà ga mới hứa hẹn nâng công suất Cảng đạt 4 triệu khách một năm.

Nhà ga mới hứa hẹn nâng công suất Cảng đạt 4 triệu khách một năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now