Thân nhân hành khách đi chuyến bay QZ8501 của AirAsia khóc ngất khi trông thấy tivi phát đi hình ảnh các thi thể trên biển

Thân nhân hành khách đi chuyến bay QZ8501 của AirAsia khóc ngất khi trông thấy tivi phát đi hình ảnh các thi thể trên biển

Thân nhân hành khách đi chuyến bay QZ8501 của AirAsia khóc ngất khi trông thấy tivi phát đi hình ảnh các thi thể trên biển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now