Chuyến bay GE235 cất cánh từ sân bay Đài Bắc đi đảo Kim Môn vào khoảng 10h53 sáng 4/2 (giờ địa phương), chở theo 53 hành khách và 5 thành viên tổ bay.

Chuyến bay GE235 cất cánh từ sân bay Đài Bắc đi đảo Kim Môn vào khoảng 10h53 sáng 4/2 (giờ địa phương), chở theo 53 hành khách và 5 thành viên tổ bay.

Chuyến bay GE235 cất cánh từ sân bay Đài Bắc đi đảo Kim Môn vào khoảng 10h53 sáng 4/2 (giờ địa phương), chở theo 53 hành khách và 5 thành viên tổ bay.

Call Now