Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát thực tế tại vị trí dự kiến thực hiện dự án sân bay Long Thành

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát thực tế tại vị trí dự kiến thực hiện dự án sân bay Long Thành

Đoàn công tác của Quốc hội khảo sát thực tế tại vị trí dự kiến thực hiện dự án sân bay Long Thành

Call Now