Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now