Doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng mạnh trong quý 3/2018

Ước tính, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 13%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 27%.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3/2018 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, ước tính tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 14%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 20%.

Ước tính doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ tăng 13%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 27%.

Trước đó, theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 37.281 tỷ đồng, tăng 31%, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.230 tỉ đồng tăng trưởng trên 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), mặc dù có mức tăng trưởng cao tuy nhiên một số doanh nghiệp bảo hiểm vẫn còn lỗ nghiệp vụ, đặc biệt với các nghiệp vụ như bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu…. Một số nghiệp vụ khác như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới mặc dù tỷ trọng có tăng nhưng hiệu quả không cao.

Song song với đó, quản trị tài chính, trích lập dự phòng nghiệp vụ, đầu tư tài chính, công nợ, ghi nhận giảm trừ doanh thu, chi phí vẫn còn hiện tượng doanh thu ảo, chi phí thật.

Đối với vấn đề tuân thủ pháp luật, các quy tắc, điều kiện, điều khoản, biểu phí một số nghiệp vụ như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm cháy nổ… đều được xây dựng dựa trên các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp bảo hiểm nhưng vẫn còn hiện tượng các doanh nghiệp bảo hiểm không tuân thủ đẫn đến lỗ nghiệp vụ.

“Trong thời gian tới, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm sẽ tăng cường thanh tra giám sát để đảm bảo tất cả các doanh nghiệp không phá vỡ thể chế gây ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh lành mạnh”, ông Khánh cho biết.

Được biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm mỗi năm tăng trên 10.000 tỷ đồng. Riêng năm 2017, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 66.230 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now