Nhân viên cứu hộ và các nhà điều tra tại khu vực máy bay của Germanwings rơi xuống hôm 1/4.

Nhân viên cứu hộ và các nhà điều tra tại khu vực máy bay của Germanwings rơi xuống hôm 1/4.

Nhân viên cứu hộ và các nhà điều tra tại khu vực máy bay của Germanwings rơi xuống hôm 1/4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now