Monday , 26 February 2024

Viags

Hai ông lớn ngành hàng không bắt tay hợp tác xây dựng phương án khai thác sân bay Long Thành và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai ông lớn ngành hàng không bắt tay hợp tác xây dựng phương án khai thác sân bay Long Thành và nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now