Người thanh niên (áo trắng) bị khống chế cùng hành lý xách tay nghi có bom. Chỉ vì câu nói đùa của người này, chuyến bay VJ8571 từ Hà Nội đến Nha Trang của Vietjet Air đã bị trễ 3 giờ.

Người thanh niên (áo trắng) bị khống chế cùng hành lý xách tay nghi có bom. Chỉ vì câu nói đùa của người này, chuyến bay VJ8571 từ Hà Nội đến Nha Trang của Vietjet Air đã bị trễ 3 giờ.

Người thanh niên (áo trắng) bị khống chế cùng hành lý xách tay nghi có bom. Chỉ vì câu nói đùa của người này, chuyến bay VJ8571 từ Hà Nội đến Nha Trang của Vietjet Air đã bị trễ 3 giờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now