Cảnh sát Pháp kiểm tra một mảnh vỡ được tìm thấy trên một hòn đảo thuộc lãnh thổ nước này hồi tháng 7.

Cảnh sát Pháp kiểm tra một mảnh vỡ được tìm thấy trên một hòn đảo thuộc lãnh thổ nước này hồi tháng 7.

Cảnh sát Pháp kiểm tra một mảnh vỡ được tìm thấy trên một hòn đảo thuộc lãnh thổ nước này hồi tháng 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now