Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không

Phó bí thư Tất Thành Cang cho biết sự tăng trưởng của sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải, gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội TP và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Sáng 27.6, tại hội trường Thành ủy TP.HCM diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP Tất Thành Cang cho biết thời gian qua kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, thu ngân sách tăng, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, quản lý đô thị có chuyển biến tích cực và đạt được kết quả bước đầu, an ninh trật tự được giữ vững…

Tuy nhiên, TP vẫn còn một số hạn chế như tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông còn phức tác, sự tăng trưởng nhanh của hàng không; cảng biển, đặc biệt là sự tăng trưởng của sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội TP và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không…

“Về cải cách hành chính dù đạt được một số kết quả nhưng sự quan tâm của cán bộ, công chức chưa quyết liệt. Một số cán bộ, công chức khi giải quyết công việc còn có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng chung đến công tác cải cách hành chính của TP. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn nhiều khó khăn”, ông Cang nói.

Về xây dựng Đảng, ông Cang cho biết TP đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng, đa số thể hiện vai trò gương mẫu, sửa chữa khuyết điểm sau khi kiểm điểm, nâng cao xây dựng Đảng. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thể hiện vai trò tập trung, chỉ đạo, lãnh đạo chưa quyết liệt để giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; phát sinh một số tiêu cực phải xử lý, kỷ luật; sự chuyển biến của một số cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm, phê bình chưa đáp ứng yêu cầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now