Cô Cho cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc trước khi đến Bộ Giao thông Vận tải giải trình về vụ việc

Cô Cho cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc trước khi đến Bộ Giao thông Vận tải giải trình về vụ việc

Cô Cho cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc trước khi đến Bộ Giao thông Vận tải giải trình về vụ việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now