Tag Archives: Chưa kỷ luật đại úy Lê Thị Hiền: Vài hôm nữa…

Chưa kỷ luật đại úy Lê Thị Hiền: Vài hôm nữa…

“Công an thành phố Hà Nội cần xử lý rốt ráo, nghiêm khắc đối với vi phạm của đại úy Lê Thị Hiền” Công an quận Đống Đa đã gửi đề xuất kỷ luật, giáng cấp bậc đối với đại úy Lê Thị Hiền từ ngày 23/8, đồng thời đình chỉ công tác 1 tháng để kiểm điểm, làm rõ …

Read More »

Call Now