Tag Archives: Compare Travel Insurance

Điện thoại – món đồ hiếm khi được bảo hiểm du lịch

Khi đi chơi, mỗi người có một cách chuẩn bị riêng. Có khách chỉ mang vài bộ quần áo trong khi một số khác mang hai vali. Nhưng chắc chắn có một thứ chúng ta đều hiếm khi quên là điện thoại. Chúng không chỉ để liên lạc mà còn là máy ảnh, phiên dịch viên hay chỉ đường ở …

Read More »

Call Now