Tag Archives: Kinh doanh trực tuyến

Du lịch “thông minh” thời 4.0: Kinh doanh trực tuyến lên ngôi

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội cũng như các ngành kinh tế. Và thị trường du lịch toàn cầu cũng không thể đứng ngoài “con sóng” ấy, với sự lên ngôi của xu hướng kinh doanh trực tuyến. Internet bùng nổ, smartphone …

Read More »

Call Now