Tag Archives: kinh nghiệm đi máy bay

Một số kinh nghiệm đi máy bay quá cảnh

Chuyến bay quá cảnh là chuyến bay mà hành khách phải đổi máy bay tại sân bay quá cảnh. Thông thường, ký hiệu chuyến bay thay đổi là dấu hiệu để nhận biết. Quá cảnh tên tiếng anh là Transit.  Chuyến bay quá cảnh (Transit) là gì ? Chuyến bay quá cảnh (Transit) là chuyến bay có thể có một …

Read More »

Call Now