Tag Archives: Lao động ngành hàng không

Lao động ngành hàng không: 5,9% nghỉ việc không lương, 94,9% lao động bị giảm lương

Đây là số liệu được đưa ra trong Báo cáo “Khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” (được thực hiện từ 10 đến 20/4 với sự tham gia khảo sát của gần 127 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế cả nước) vừa …

Read More »

Call Now