Tag Archives: trọng lực biển

Đề xuất quy định bay đo từ và trọng lực biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực biển. Theo dự thảo, bay đo từ, trọng lực (đo từ, trọng lực hàng không): là phương pháp đo đạc giá trị trường từ, trường trọng lực tương ứng bằng các thiết bị đo chuyên dụng đặt …

Read More »

Call Now