China Southern Airlines là một trong ba hãng hàng không nội địa lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

China Southern Airlines là một trong ba hãng hàng không nội địa lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

China Southern Airlines là một trong ba hãng hàng không nội địa lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now