Vỏ đạn vương vãi tại sân bay Tripoli hồi tháng 8.

Vỏ đạn vương vãi tại sân bay Tripoli hồi tháng 8.

Vỏ đạn vương vãi tại sân bay Tripoli hồi tháng 8.

Call Now