Home » Quảng Cáo

Quảng Cáo

Nhận Quảng Cáo chi tiết :

1. Bài Viết :  2 triệu /1 bài Viết ( 2 textlink trong bài viết) – Bài viết được chia sẽ trên Fanpage  ” Tạp Chí Hàng Không” có hơn 21 nghìn thành viên .

2. Banner  125 x 125  :  1 triệu /1 tháng

3. Banner  300 x 250  :  2 triệu /1 tháng

4. Banner  729 x 90 :  3 Triệu / 1 tháng

Liên hệ quảng cáo tại Tạp Chí Hàng Không Online email : [email protected]

AVIATION
AVIATION