Một sĩ quan quân đội kiểm tra các hành lý và vật dụng thu thập được tại hiện trường tai nạn.

Một sĩ quan quân đội kiểm tra các hành lý và vật dụng thu thập được tại hiện trường tai nạn.

Một sĩ quan quân đội kiểm tra các hành lý và vật dụng thu thập được tại hiện trường tai nạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now