Hendra Gunawan Syawal chụp cùng ba người bạn khi chuyến bay QZ8501 chuẩn bị khởi hành.

Hendra Gunawan Syawal chụp cùng ba người bạn khi chuyến bay QZ8501 chuẩn bị khởi hành.

Hendra Gunawan Syawal chụp cùng ba người bạn khi chuyến bay QZ8501 chuẩn bị khởi hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now