ân bay Nội Bài tiếp tục “chém” hành khách 100.000 đồng một bát mỳ tôm không

ân bay Nội Bài tiếp tục "chém" hành khách 100.000 đồng một bát mỳ tôm không

ân bay Nội Bài tiếp tục “chém” hành khách 100.000 đồng một bát mỳ tôm không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now