Các hãng HKGR thường chọn sân bay nhỏ với chi phí thấp và có thể chủ động giờ hạ cánh. Tại một số sân bay, hầu như chỉ có máy bay của hãng giá rẻ

Các hãng HKGR thường chọn sân bay nhỏ với chi phí thấp và có thể chủ động giờ hạ cánh. Tại một số sân bay, hầu như chỉ có máy bay của hãng giá rẻ

Các hãng HKGR thường chọn sân bay nhỏ với chi phí thấp và có thể chủ động giờ hạ cánh. Tại một số sân bay, hầu như chỉ có máy bay của hãng giá rẻ

Call Now