Saturday , 23 September 2023

Indonesia chưa đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân khiến chiếc máy bay của Air Asia rơi xuống biển cuối năm ngoái.

Indonesia chưa đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân khiến chiếc máy bay của Air Asia rơi xuống biển cuối năm ngoái.

Indonesia chưa đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân khiến chiếc máy bay của Air Asia rơi xuống biển cuối năm ngoái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now