Home » Tuyển Dụng » Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Máy Bay (VAECO) Tuyển Dụng Lao Động

Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Máy Bay (VAECO) Tuyển Dụng Lao Động

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:
Tại Hà Nội:
– 05 nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng nội thất.
– 04 nhân viên vận hành trang thiết bị mặt đất.
– 01 thợ bảo dưỡng dụng cụ thiết bị.
– 01 thợ cơ khí.
Tại Hồ Chí Minh:
– 01 kỹ sư kỹ thuật dụng cụ thiết bị
– 04 kỹ sư kỹ thuật bảo dưỡng nội thất.
– 06 nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng nội thất.
– 02 thợ cơ khí.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng, mức lương dự kiến, mô tả công việc:
2.1. Kỹ sư kỹ thuật dụng cụ thiết bị:
– Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 đính kèm, không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh về tim mạch;
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật: cơ khí, cơ điện tử, vật liệu, cơ kỹ thuật; động lực, chế tạo máy; Ưu tiên các ứng viên biết lập trình và vận hành máy CNC, biết tính toán, thiết kế các chi tiết cơ khí.
– Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 400 điểm hoặc TOEFL tối thiểu 410 điểm hoặc IELTS tối thiểu 4.0 điểm;
– Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc: Từ 12.290.000 đồng – 16.300.000 đồng;
– Mô tả công việc:
+ Thực hiện xây dựng quy trình, hướng dẫn vận hành, sử dụng máy CNC và các trang thiết bị dụng cụ;
+ Lập trình máy CNC để chế tạo các chi tiết cơ khí như: chi tiết máy bay, dụng cụ,…
+ Thiết kế các chi tiết cơ khí để đưa vào gia công chế tạo;
+ Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và có thể trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị dụng cụ;
+ Kiểm tra và chuẩn bị dụng cụ thiết bị cho bảo dưỡng máy bay;
+ Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến dụng cụ thiết bị (điều chuyển cho Hà Nội, hỏng hóc, chế tạo, tìm kiếm,đề xuất đánh giá dụng cụ tương đương,…);
+ Kiểm tra, đề nghị mua mới dụng cụ thiết bị, theo dõi các yêu cầu mua, chế tạo dụng cụ thiết bị;
+ Cập nhật, theo dõi tăng giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ của Trung tâm;
+ Tổng hợp, báo cáo công tác liên quan đến tình hình trang thiết bị, dụng cụ trong hoạt động bảo dưỡng, sản xuất của Trung tâm theo yêu cầu;
+ Tham gia hướng dẫn, đào tạo các nhân viên mới vận hành máy CNC, sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ,…
+Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

2.2. Kỹ sư kỹ thuật bảo dưỡng nội thất:
– Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 đính kèm, không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh về tim mạch;
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật: cơ khí, vật liệu, luyện kim, động lực, cơ giới, cơ điện tử, cơ kỹ thuật, thiết bị, hóa dầu, khoa học không gian vũ trụ, điện, điện tử, tự động hóa, điện tử viễn thông, điện tử truyền thông, đo lường điều khiển, vô tuyến điện, công nghệ thông tin, tin học, máy tính;
– Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 400 điểm hoặc TOEFL tối thiểu 410 điểm hoặc IELTS tối thiểu 4.0 điểm;
– Mức lương dự kiến:
+ Sau thời gian thử việc: Từ 12.290.000 đồng – 16.300.000 đồng;
+ Khi có chứng chỉ ủy quyền (CRS): Từ 14.300.000 đồng – 21.830.000 đồng.
– Mô tả công việc:
+ Thực hiện các công việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất chế tạo, cải tiến kỹ thuật nội thất/thiết bị, vật phẩm nội thất máy bay và hệ thống giải trí (IFE) tại nội trường/ngoại trường/ phân xưởng trong phạm vi năng định, theo quy trình công ty và hướng dẫn nội bộ của đơn vị.
+ Đảm bảo sử dụng đúng trang thiết bị dụng cụ theo quy trình/ đề xuất nhu cầu cho việc thực hiện bảo dưỡng nội thất máy bay, hệ thống giải trí (IFE) và duy trì chế độ bảo dưỡng, bảo quản theo đúng quy định.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh, thực hiện quy trình báo cáo về những hiện tượng bất bình thường, mất an toàn trong khu vực làm việc.
+ Đề xuất khả năng thực hiện áp dụng các cải tiến và sản xuất các chi tiết/ thiết bị nội thất.
+ Thực hiện các hoạt động bảo dưỡng và sản xuất tuân thủ theo dữ liệu bảo dưỡng, hướng dẫn của nhà sản xuất và năng lực được phê chuẩn.
+ Đề xuất và tham gia việc phát triển, mở rộng năng lực và phạm vi phê chuẩn của đơn vị.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
2.3 Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng nội thất:
– Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 đính kèm, không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh về tim mạch;
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có thời gian đào tạo tổi thiếu 18 tháng với các chuyên ngành: cơ khí, vật liệu, luyện kim, động lực, sửa chữa, vận hàng trang thiết bị vận tải, cơ giới, cơ điện tử, cơ kỹ thuật, thiết bị, hóa dầu, khoa học không gian vũ trụ, điện, điện tử , tự động hóa, điện tử viễn thông, điện tử truyền thông, đo lường điều khiển, vô tuyến điện, công nghệ thông tin, tin học, máy tính.
– Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 300 điểm hoặc TOEFL tối thiểu 350 điểm hoặc IELTS tối thiểu 3.0 điểm;
– Mức lương dự kiến:
+ Sau thời gian thử việc: Từ 9.000.000 đồng – 11.870.000 đồng;
+ Khi có chứng chỉ ủy quyền (CRS): Từ 14.300.000 đồng – 21.830.000 đồng.
– Mô tả công việc:
+ Thực hiện các công việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất chế tạo, cải tiến kỹ thuật nội thất/thiết vị, vật phẩm nội thất máy bay và hệ thống giải trí (IFE) tại nội trường/ngoại trường/ phân xưởng trong phạm vi năng định, theo quy trình công ty và hướng dẫn nội bộ của đơn vị.
+ Đảm bảo sử dụng đúng trang thiết bị dụng cụ theo quy trình/ đề xuất nhu cầu cho việc thực hiện bảo dưỡng nội thất máy bay, hệ thống giải trí (IFE) và duy trì chế độ bảo dưỡng, bảo quản theo đúng quy định.
+ Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh, thực hiện quy trình báo cáo về những hiện tượng bất bình thường, mất an toàn trong khu vực làm việc.
+ Đề xuất khả năng thực hiện áp dụng các cải tiến và sản xuất các chi tiết/ thiết bị nội thất.
+ Thực hiện các hoạt động bảo dưỡng và sản xuất tuân thủ theo dữ liệu bảo dưỡng, hướng dẫn của nhà sản xuất và năng lực được phê chuẩn.
+ Đề xuất và tham gia việc phát triển, mở rộng năng lực và phạm vi phê chuẩn của đơn vị.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
2.4 Nhân viên vận hành trang thiết bị mặt đất:
– Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 đính kèm, không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh về tim mạch;
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn: Có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng C trở lên;
– Trình độ tiếng Anh: Trình độ B hoặc tương đương trở lên hoặc tối thiểu TOEIC 300 điểm hoặc tối thiểu TOEFL 350 điểm hoặc IELTS tối thiểu 3.0 điểm;
– Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc: Từ 8.000.000 đồng – 10.650.000 đồng;
– Mô tả công việc:
+ Thực hiện giao nhận các thiết bị mặt đất.
+ Thực hiện kiểm tra các thiết bị mặt đất như: Kiểm tra, chuẩn bị thiết bị trước khi vận hành và kiểm tra theo dõi thiết bị trong khi làm việc.
+ Vận hành các trang thiết bị mặt đất theo yêu cầu: Kéo dắt tàu bay, cung cấp điện cho tàu bay, cung cấp khí nén khởi động tàu bay, cung cấp nguồn thủy lực cho tàu bay, phục vụ làm việc trên cao, vận hành xe xúc nâng hàng hóa hành lý…
+ Tham gia công tác khẩn nguy cứu nạn, phòng chống bão lụt khi có yêu cầu.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
2.5 Thợ bảo dưỡng dụng cụ thiết bị:
– Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 đính kèm, không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh về tim mạch;
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông trung học;
– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật sửa chữa ô tô, máy công trình có thời gian đào tạo tối thiểu 18 tháng;
– Trình độ tiếng Anh: Trình độ B hoặc tương đương trở lên hoặc tối thiểu TOEIC 300 điểm hoặc tối thiểu TOEFL 350 điểm hoặc IELTS tối thiểu 3.0 điểm;
– Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc: Từ 9.000.000 đồng – 11.870.000 đồng;
– Mô tả công việc:
+ Bảo dưỡng sửa chữa các loại dụng cụ chuyên dụng phục vụ bảo dưỡng tàu bay, các loại kích tàu bay.
+ Bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị mặt đất: Các xe kéo đẩy tàu bay, các thiết bị cấp điện cho tàu bay, thiết bị cấp khí nén cho tàu bay, các thiết bị cung cấp nguồn thủy lực cho tàu bay…
+ Bảo dưỡng các phương tiện vận tải: Ô tô các loại.
+ Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị khác theo yêu cầu: Máy nén khí, thiết bị nhà xưởng, cẩu trục,..
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
2.6 Thợ cơ khí:
– Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến không quá 35 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 02 đính kèm, không bị dị tật bẩm sinh, không mắc các bệnh về tim mạch;
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp phổ thông trung học;
– Trình độ chuyên môn:
+ Đối với ứng viên làm việc tại Hà Nội: Tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên về công nghệ hàn có thời gian đào tạo tối thiểu 18 tháng.
+ Đối với các ứng viên làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh: Tốt nghiệp các trường trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí có thời gian đào tạo tối thiểu 18 tháng; ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ nghề 3/7 trở lên về tiện, biết sử dụng máy phay;
– Trình độ tiếng Anh: Trình độ B hoặc tương đương trở lên hoặc tối thiểu TOEIC 300 điểm hoặc tối thiểu TOEFL 350 điểm hoặc IELTS tối thiểu 3.0 điểm;
– Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc: Từ 8.000.000 đồng – 10.650.000 đồng;
– Mô tả công việc:
+ Đối với ứng viên làm việc tại Hà Nội:
++ Gia công, sửa chữa bằng phương pháp hàn các loại thang, các loại giàn dock, các giá kho dụng cụ/vật tư, các xe chở lốp máy bay, các Mooc khí nitơ và các dụng cụ bảo dưỡng máy bay.
++ Xử lý sửa chửa, bảo dưỡng và đề xuất phụ tùng thay thế cho thiết bị máy móc được phân công vận hành.
++ Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các máy móc thiết bị trong dây chuyền phụ trách và nơi làm việc.
++ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
+ Đối với các ứng viên làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh:
++ Thực hiện gia công, chế tạo bằng máy tiện, máy phay các chi tiết cơ khí theo bản vẽ hoặc theo mẫu có sẵn;
++ Thực hiện kiểm tra, đo lấy kích thước chi tiết cơ khí cũ để đưa vào gia công chế tạo mới;
++ Tham gia thiết kế các chi tiết cơ khí để đưa vào gia công chế tạo;
++ Bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị gia công cơ khí;
++ Tham gia vận hành thiết bị để sản xuất khí ni tơ, nước cất, nước rửa động cơ;
++ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

3. Chế độ chính sách chung:
– Được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và Công ty: Trình tự ký kết hợp đồng lao động: Thử việc, xác định thời hạn 12 tháng, không xác định thời hạn.
+ Đối với chức danh kỹ sư: Thử việc 02 tháng.
+ Đối với chức danh nhân viên, thợ: Thử việc 01 tháng.
– Bảo hộ lao động: Được trang bị bảo hộ lao động theo quy định của Nhà nước và của Công ty theo tiêu chuẩn trang bị của từng chức danh công việc.
– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hằng tuần, phép năm, lễ tết, việc riêng…): Thực hiện theo pháp luật lao động hiện hành.
– Chế độ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được Công ty đóng nộp Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng lao động dài hạn với Công ty.
– Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo quy định của Công ty.
– Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của ngành: mua vé máy bay giảm cước cho bản thân và thân nhân theo quy định của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; được hỗ trợ tiền nghỉ mát hàng năm tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Được đào tạo và phát triển các kỹ năng phù hợp với vị trí công việc.
– Có cơ hội phát triển và thăng tiến.
– Điều kiện làm việc: Địa điểm: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội/ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc 42h/ tuần;

4. Hồ sơ dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu đính kèm);
– Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
– Bản chứng thực chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân;
– Bản chứng thực giấy khai sinh;
– Bản chứng thực hộ khẩu thường trú;
– Bản chứng thực: Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập; chứng chỉ tiếng Anh TOEIC/TOEFL/IELTS/B (kèm bản chính để đối chiếu); và các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan;
– Giấy khám sức khoẻ tại cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tương đương trở lên (trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
– 02 ảnh cỡ 4×6 (ảnh màu, mới, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh sau ảnh).

5. Tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian: Từ ngày 20/6/2018 đến hết ngày 05/7/2018.
+ Buổi sáng: Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 30’.
+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 00’.
– Địa điểm:
+ Tại Hà Nội: Ban Tổ chức và Nhân lực, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay, Sân bay Quốc Tế Nội Bài, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 024.35841406 (số máy lẻ 3937).
+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: Ban Tổ chức và Nhân lực tại Tp. Hồ Chí Minh, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38440443 (số máy lẻ 9791).

6. Thời gian thi tuyển:
– Dự kiến trong tháng 7/2018.