Nhân viên cứu hộ khẩn cấp trục vớt phần thân chiếc ATR của TransAsia Airways lao xuống sông hôm qua.

Nhân viên cứu hộ khẩn cấp trục vớt phần thân chiếc ATR của TransAsia Airways lao xuống sông hôm qua.

Nhân viên cứu hộ khẩn cấp trục vớt phần thân chiếc ATR của TransAsia Airways lao xuống sông hôm qua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now