Home » Quốc Nội » Điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết

Điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6832/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc có ý kiến đối với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết.

 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1670 /BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ như sau:

Việc bổ sung Cảng hàng không Phan Thiết vào quy hoạch mạng cảng hàng không cả nước giai đoạn trước năm 2020 phù hợp với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 218/TB-VPCP ngày 11/5/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

Call Now