Home » Quốc Nội » Học viện Hàng không Việt Nam thông báo mức điểm nhận hồ sơ

Học viện Hàng không Việt Nam thông báo mức điểm nhận hồ sơ

Học viện Hàng không Việt Nam thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành hệ đại học chính quy năm 2017.

Cụ thể mức điểm nhận hồ sơ của Học viện Hàng không Việt Nam  năm 2017:

TT Các ngành đào tạo đại học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
1 Quản trị kinh doanh 52340101 – Toán, Lý, Hóa (A00)

– Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

– Toán, KHXH, Anh (D96)

480 18.5
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302  Toán, Lý, Hóa (A00)

– Toán. Lý, Tiếng Anh (A01)

– Toán, KHTN, Anh (D90)

100 18
3 Quản lý hoạt động bay 52510606 – Toán, Lý, Hóa (A00)

– Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

– Toán, KHTN, Anh (D90)

50 22.5
4 Kỹ thuật hàng không 52520120 – Toán, Lý, Hóa (A00)

– Toán. Lý, Tiếng Anh (A01)

– Toán, KHTN, Anh (D90)

50 20

Lưu ý: Thí sinh không cần nộp bất cứ hồ sơ gì vào học viện, mà chỉ việc điều chỉnh nguyện vọng theo lịch của Bộ GD-ĐT (17/7/17 đến 23/7/17) cho phù hợp.

Call Now