Home » Quốc Tế » IATA: Các nước hỗ trợ hơn 120 tỷ USD cho ngành hàng không

IATA: Các nước hỗ trợ hơn 120 tỷ USD cho ngành hàng không

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), tính tới giữa tháng 5, các quốc gia đã cấp các khoản viện trợ lên tới 123 tỷ USD nhằm giúp các hãng hàng không có thể “sống sót” sau dịch bệnh.

Ngày 26/5, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết tính đến giữa tháng 5/2020, các quốc gia trên thế giới đã cấp các khoản viện trợ có tổng giá trị lên tới 123 tỷ USD nhằm giúp các hãng hàng không có thể “sống sót” sau đại dịch COVID-19.

Theo IATA, các khoản hỗ trợ nói trên được phân bổ dưới dạng cho vay 50,4 tỷ USD, hỗ trợ việc làm 34,8 tỷ USD, cho vay có bảo đảm 11,5 tỷ USD hoặc theo hình thức bơm vốn 11,2 tỷ USD. Trong tổng số 123 tỷ USD nói trên, 67 tỷ USD sẽ phải trả và tổng số tiền nợ của ngành này sẽ lên tới gần 550 tỷ USD, tăng 28%.

Tổng giám đốc IATA, ông Alexandre de Juniac, nhận xét thách thức tiếp theo sẽ là làm thế nào để ngăn chặn các công ty sụp đổ dưới sức ép của các khoản nợ do việc viện trợ tạo ra. Còn theo ông Brian Pearce, giám đốc tài chính của tổ chức tập hợp 290 hãng hàng không thành viên này, nói trong một cuộc họp báo rằng các khoản viện trợ đã được phân phối “khá không đồng đều” trên khắp thế giới.

Ngày 26/5, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết tính đến giữa tháng 5/2020, các quốc gia trên thế giới đã cấp các khoản viện trợ có tổng giá trị lên tới 123 tỷ USD nhằm giúp các hãng hàng không có thể “sống sót” sau đại dịch COVID-19.

Theo IATA, các khoản hỗ trợ nói trên được phân bổ dưới dạng cho vay 50,4 tỷ USD, hỗ trợ việc làm 34,8 tỷ USD, cho vay có bảo đảm 11,5 tỷ USD hoặc theo hình thức bơm vốn 11,2 tỷ USD. Trong tổng số 123 tỷ USD nói trên, 67 tỷ USD sẽ phải trả và tổng số tiền nợ của ngành này sẽ lên tới gần 550 tỷ USD, tăng 28%.

Tổng giám đốc IATA, ông Alexandre de Juniac, nhận xét thách thức tiếp theo sẽ là làm thế nào để ngăn chặn các công ty sụp đổ dưới sức ép của các khoản nợ do việc viện trợ tạo ra. Còn theo ông Brian Pearce, giám đốc tài chính của tổ chức tập hợp 290 hãng hàng không thành viên này, nói trong một cuộc họp báo rằng các khoản viện trợ đã được phân phối “khá không đồng đều” trên khắp thế giới.

Call Now