Phần đuôi của máy bay QZ8501 trên tàu cứu hộ Crest Onyx sau khi được nâng lên khỏi đáy biển Java hôm 10/1.

Phần đuôi của máy bay QZ8501 trên tàu cứu hộ Crest Onyx sau khi được nâng lên khỏi đáy biển Java hôm 10/1.

Phần đuôi của máy bay QZ8501 trên tàu cứu hộ Crest Onyx sau khi được nâng lên khỏi đáy biển Java hôm 10/1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now