Không quân Indonesia tìm kiếm mảnh vỡ và nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 ở biển Java.

Không quân Indonesia tìm kiếm mảnh vỡ và nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 ở biển Java.

Không quân Indonesia tìm kiếm mảnh vỡ và nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 ở biển Java.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now