Kế hoạch mở rộng đội ngũ nhân lực của Vietnam Airlines

Kế hoạch mở rộng đội ngũ nhân lực của Vietnam Airlines
Nhân viên hàng không Vietnamairline. Nguồn: soha.vn

Mới đây, Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đưa ra kế hoạch phát triển nhân lực cho năm 2017.

Trong Tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để biểu quyết thông qua tại Đại hội , Tổng CTCP Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, tổng số lao động tính đến 31/12/2016 là 6.199 người thấp hơn lao động kế hoạch (6.311 người).

Nguyên nhân là do, Vietnam Airlines đã hạn chế tuyển lao động mới, thực hiện tổ chức lại lao động, duy trì ổn định và điều hành linh hoạt lao động. Bên cạnh đó, đơn vị này đã chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có.

Trong năm qua, tiền lương bình quân của người lao động làm việc cho hãng hàng không này tăng từ 4,7% đến 12,8% so với năm 2015.

Năm 2017, Vietnam Airlines tiếp tục có kế hoạch tăng đội ngũ lao động. Kế hoạch lao động của Tổng công ty đến 31/12/2017 là 6.273 người, tăng 74 người so với 31/12/2016, trong đó phi công tăng 76 người, lao động CMNV giảm 2 người. Tuy nhiên, lao động sử dụng bình quân năm 2017 là 6.137 người, giảm 16 người so với sử dụng bình quân năm 2016.

Mục đích của việc này là nhằm nâng cao năng suất lao động; chủ động tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo và bổ sung nguồn lực, đặc biệt là phi công, tiếp viên đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Quỹ tiền lương kế hoạch của Vietnam Airlines trong năm 2017 là 2.401,7 tỷ đồng, giảm 304,3 tỷ đồng so thực hiện 2016. Nguyên nhân là do lợi nhuận kế hoạch giảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now