Home » Quốc Nội » Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo

Bộ Giao thông vận tải vừa ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, Hội đồng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm chủ tịch Hội đồng.

27 ủy viên của Hội đồng gồm đại diện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an…

Được biết, các thông tin, tài liệu cũng như kinh phí hoạt động của Hội đồng sẽ do Cục Hàng không Việt Nam cung cấp.

Hội đồng thẩm định sẽ tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ.