Home » Bảo Hiểm » Nghệ An: Thanh tra 20 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Nghệ An: Thanh tra 20 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 11/3, BHXH tỉnh này đã công bố Quyết định Thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại 20 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, 20 đơn vị thuộc đối tượng thanh tra chuyên ngành lần này đều có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài nhiệm vụ thực hiện đúng chức năng theo quy định, việc thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị còn vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

20 đơn vị thuộc đối tượng thanh tra chuyên ngành lần này bao gồm: Công ty Cổ phần Nam Lộc (nợ 147.484.669 đồng); Công ty TNHH Thương mại Phú Toàn (nợ 144.648.019 đồng); Công ty CP thương mại Sơn Hà Electronics (nợ 838.320.015 đồng); Công ty TNHH Thành Luân (nợ 251.123.038 đồng); Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại trẻ (nợ 201.629.087 đồng); Công ty CP thực phẩm Nghệ An (nợ 414.812.207 đồng); Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình VHT Nghệ An (nợ 280.793.634 đồng); Công ty TNHH TM và DV Phan Nguyên HD (nợ 82.443.100 đồng); Công ty CP XD-Dịch vụ NN&PTNT Nghệ An (nợ 127.115.432 đồng); Công ty TNHH Hồng Minh (nợ 359.337.149 đồng); Công ty CP giải pháp công nghệ FGC (nợ 92.639.210 đồng); Công ty TNHH cơ điện lạnh Vinh Phát (nợ 81.212.438 đồng); Công ty CP nhựa Tân Phú Miền Trung (nợ 128.085.979 đồng); Công ty CP Đầu tư và PT Phương Nam (nợ 89.468.719 đồng); Công ty CPTV thiết kế Đông Dương (nợ 466.285.757 đồng); Công ty CP Du lịch Xanh Nghệ An (nợ 164.541.374 đồng); Công ty CP Quốc tế Úc – Việt (nợ 85.501.337 đồng); Công ty CP XD Tuấn Cường (nợ 123.659.589 đồng); Công ty CP GLD (nợ 118.737.970 đồng) và Công ty CP 412 (nợ 515.844.437 đồng).

BHXH tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan, tạo điều kiện để đoàn thanh tra làm việc; thực hiện việc giám sát hoạt động của đoàn.