Hu, người mất cả gia đình con trai trên chuyến bay MH370, lau nước mắt trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Reuters

Hu, người mất cả gia đình con trai trên chuyến bay MH370, lau nước mắt trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Reuters

Hu, người mất cả gia đình con trai trên chuyến bay MH370, lau nước mắt trong cuộc phỏng vấn. Ảnh: Reuters

Call Now