Chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules của không quân Algeria rơi tại vùng núi gần Ain Kercha khiến 76 người thiệt mạng

Chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules của không quân Algeria rơi tại vùng núi gần Ain Kercha khiến 76 người thiệt mạng

Chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules của không quân Algeria rơi tại vùng núi gần Ain Kercha khiến 76 người thiệt mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now