Trong ngành hàng không, phi công là nhân tố quan trọng nắm giữ sinh mạng của nhiều hành khách. Do đó yêu cầu trở thành phi công không hề đơn giản. Ảnh: Telegraph

Trong ngành hàng không, phi công là nhân tố quan trọng nắm giữ sinh mạng của nhiều hành khách. Do đó yêu cầu trở thành phi công không hề đơn giản. Ảnh: Telegraph

Trong ngành hàng không, phi công là nhân tố quan trọng nắm giữ sinh mạng của nhiều hành khách. Do đó yêu cầu trở thành phi công không hề đơn giản. Ảnh: Telegraph

Call Now