Bà Heather Cho (tên Hàn Quốc là Cho Hyun Ah) vừa xin từ chức hồi giữa tuần.

Bà Heather Cho (tên Hàn Quốc là Cho Hyun Ah) vừa xin từ chức hồi giữa tuần.

Bà Heather Cho (tên Hàn Quốc là Cho Hyun Ah) vừa xin từ chức hồi giữa tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now