Thursday , 21 October 2021
Home » Tag Archives: Bảo hiểm thất nghiệp

Tag Archives: Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp còn nặng về giải quyết hậu quả

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, cả nước có 12,68 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Cả nước đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 763.573 người và kinh phí hỗ trợ học nghề cho 37.960 người. Tuy nhiên, theo đánh giá, ...

Read More »

Sửa đổi chính sách Bảo hiểm thất nghiệp

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, năm 2018, cả nước có 12,68 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Cả nước đã tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 763.573 người và kinh phí hỗ trợ học nghề cho 37.960 người. Theo các nhà nghiên ...

Read More »

Call Now