Tag Archives: bất hợp lý

ACV bổ nhiệm một số trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn

Kết luận thanh tra chỉ ra một số bất cập, tồn tại trong công tác cán bộ tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), cũng như một số trường hợp được bổ nhiệm chưa đủ tiêu chuẩn. Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm người đại diện …

Read More »

Call Now