Tag Archives: bồi thường thiệt hại

Tăng giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại vận chuyển hàng không

Theo Nghị định số 97/2020/NĐ-CP, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của hành khách tăng từ 100.000 đơn vị tính toán lên 128.821 đơn vị tính toán cho mỗi hành khách. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của …

Read More »

Call Now