Tag Archives: Bù lãi suất

Bù lãi suất cho hàng không có khả thi?

Là một ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, việc hỗ trợ các hãng hàng không là việc cần thiết và cấp bách. Hàng không không chỉ là mạch máu giao thông hội nhập toàn cầu, là động lực của nền kinh tế mà còn đem lại nguồn thu ngân sách quan trọng của mỗi quốc gia. …

Read More »

Call Now