Home » Tag Archives: CEO AirAsia cân nhắc việc bán vé của hãng khác trên hệ thống

Tag Archives: CEO AirAsia cân nhắc việc bán vé của hãng khác trên hệ thống

CEO AirAsia cân nhắc bán vé của hãng bay khác trên hệ thống

Ông Tony Fernandes cho biết, có thể bán vé của các hãng không phải đối thủ trên website của AirAsia. “Chúng tôi có thể bán vé máy bay của các hãng bay không phải là đối thủ với AirAsia”, CEO Tony Fernandes trả lời SCMP trong cuộc phỏng vấn mới đây. Website có 65 triệu khách hàng truy cập mỗi ...

Read More »