Tag Archives: chấn chỉnh an ninh

Chấn chỉnh an ninh hàng không

Kiểm tra an ninh đối với nhân viên bốc xếp hành lý tại sân bay

Một số sự cố xảy ra gần đây dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng song đã tiếp tục gióng lên những cảnh báo về nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh, an toàn hàng không. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, sẽ kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định tại các cảng hàng …

Read More »

Call Now