Tag Archives: Chắp cánh cho “đất võ” hóa rồng

Chắp cánh cho “đất võ” hóa rồng

Nằm trong quy hoạch chiến lược phát triển miền Trung, kết hợp cùng hành lang di sản văn hóa dọc bờ biển Duyên hải Nam trung bộ, Bình Định đang “bứt tốc” trên đường đua phát triển toàn diện kinh tế – du lịch. Hàng loạt dự án vĩ mô “đổ bộ” tại Bình Định Năm 2019, bức tranh kinh …

Read More »

Call Now