Tag Archives: chưa từng có

Sếp hàng không, viễn thông nhận lương cơ bản cao ‘chưa từng có’

Từ ngày 1/1/2020, mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn VNPT là 70 triệu đồng/tháng. Đó là nội dung Nghị định số 20/2020/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành, thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền …

Read More »

Call Now