Tag Archives: CIAS

ASG hoàn thành việc nâng tỷ lệ sở hữu CIAS lên 51%

Ngày 22/06/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay (ASG) đã thực hiện công bố thông tin về việc hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần nâng tỷ lệ sở hữu tại CIAS lên 51%. Theo đó, trước khi thực hiện giao dịch, ASG đã nắm giữ 25,4% số lượng cổ phiếu CIA đang lưu hành, tương …

Read More »

Call Now