Tag Archives: cổ phần

Nhà đầu tư ‘bỏ kèo’ mua cổ phần Vietnam Airlines

9 nhà đầu tư trúng đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – HVN) đã không đóng tiền khi hết thời gian thực hiện. Cụ thể , theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 9 nhà đầu tư cá nhân trúng thầu 262.000 quyền mua cổ phần …

Read More »

Call Now